Česky

Jednou z našich oblíbených činností,  

je navrhování a organizace slavnostních večerů, koncertů a představení.

Slavnosti & Speciální akce

Společenské akce, kterými se zabýváme, jsou inspirovány historickými slavnostmi.

Při jejich realizaci dbáme na ikonografickou věrnost a autenticitu.

Akce navrhujeme a organizačně zajišťujeme takzvaně na klíč. Jen tak můžeme zajistit, aby jednotlivé složky večera — scénografie, program a catering ctily zvolené téma

a společně tvořily harmonický celek.Slavnosti & Společenské akce

Zefiro torna / Zefýr se vrací


Slavnostní večer na zámku v Ploskovicích, letním sídle významné české barokní osobnosti Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské byl poctou letní idyle v úrodném kraji hojnosti a oslavou krásy života v jeho proměnách ...


Hosty večera byl italský soubor BAROCCO EUROPEO, který svým koncertním programem nazvaným ZEFIRO TORNA / Zefýr se vrací / připomněl 450-ti leté výročí narození hudebního génia Claudia Monteverdiho, jedné z nejvýznamnějších postav hudební historie.


Slavnost se konala pod záštitou Jeho Excelence Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Pana Dr. Giovanniho Scioli, ředitele Italského kulturního institutu v ČR a starostky obce Ploskovice. Zúčastnila se ho řada významných a milých hostů.